Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Jutro w budynku OSP Kaski odbędzie się debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie Baranów. Podczas spotkania policjanci przekażą uczestnikom informacje na temat zdiagnozowanych lokalnych zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania im. Wszystkich mieszkańców, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami w zakresie bezpieczeństwa zapraszamy do aktywnego udziału w debacie, która odbędzie się o godz. 16.00 przy ul. Królewskiej 56.

Hasło przewodnie debat społecznych organizowanych przez policjantów brzmi  "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Tematem spotkań będą przede wszystkim lokalne problemy mieszkańców związane z bezpieczeństwem,  zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz priorytetowe działania dzielnicowych, ich rola w przygotowaniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej, odpowiadających na zgłaszane zagrożenia.

Mieszkańców gminy Baranów zapraszamy do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 26 kwietnia 2019r. o godz. 16.00  w budynku OSP w Kaskach ul. Królewska 56.

 

kz