Susza i wysokie temperatury sprawiają, że pobór wody w Grodzisku Mazowieckim w ostatnich dniach prawie dwukrotnie przekroczył standardowe wartości. W związku z tym mieszkańcy mogą spodziewać się obniżonego ciśnienia wody w instalacjach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim na bieżąco monitoruje i zabezpiecza dostęp do wody w Grodzisku Mazowieckim. W ciągu ostatniego tygodnia wprowadzono działania, które mają pomóc uregulować sytuację na terenie gminy, są to działania związane z regulacją przepływów na sieci oraz zarządzaniem ciśnieniem wtłaczanej wody. Wszystko związane jest z wyjątkowo dużym poborem wody. ZWiK szacuje, iż obecnie mieszkańcy wykorzystują dwukrotnie więcej wody niż zazwyczaj. Wszystkie ekipy techniczne pracują i na bieżąco monitorują stan wody na terenie gminy. Niestety przyczyną obecnej sytuacji jest masowe wykorzystywanie wody do celów innych niż bytowe. Chodzi przede wszystkim o podlewanie ogródków, trawników czy napełnianie przydomowych basenów. Apelujemy do mieszkańców o ograniczanie i racjonalne wykorzystywania wody. Pozwoli to polepszyć sytuację w mieście.

Zaistniała sytuacja szczególnie uciążliwa jest dla mieszkańców miejscowości Książenice oraz terenów przyległych. Jest to obszar najbardziej oddalony od produkującej wodę stacji uzdatniania „Cegielniana”. Problem ten zostanie rozwiązany już pod koniec czerwca. W chwili obecnej ZWiK po ponad dwóch latach kończy inwestycję związaną z budową tranzytu wodociągowego zasilającego Książenice z ujęcia „ Czarny Las”.