Ankieta- Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki przystąpiła do opracowania aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła (niespełniających wymagań ekoprojektu) oraz wskazanie systemu wsparcia finansowego mieszkańców miast i gminy) Konieczność opracowania dokumentu wynika z Programów Ochrony Powietrza obowiązujących na terenie województwa mazowieckiego.

Zobowiązane do ich wykonania są gminy na obszarze których stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

W związku z powyższym Gmina Grodzisk Mazowiecki wraz z firmą ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. zaprasza mieszkańców do współpracy w ramach tworzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Grodzisk Mazowiecki. Pierwszym krokiem do opracowania PONE jest ankietyzacja, stąd zapraszamy mieszkańców do wypełnienia i złożenia ankiety.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Nabór ankiet trwa w dniach od 17.06.2019 r. do 12.07.2019 r.

Ankietę można również wypełnić na stronie: https://www.niskaemisja.pl/grodzisk_mazowiecki/ lub pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Grodzisk Mazowiecki / Wydział Ochrony Środowiska pok. nr 1/