Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

26 czerwca br. podpisano umowę na budowę drogi gminnej nr 150239W – al. Olszowej w Książenicach. Projekt przewiduje wykonanie drogi o przekroju półulicznym jednojezdniowym dwukierunkowym o dwóch pasach ruchu z jednostronnym chodnikiem. Termin zakończenia planuje się na koniec listopada br. Prace wykona firma GruntBudowa sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie. Koszt inwestycji to 5 154 895, 04 brutto zł.

Jak podkreśla Burmistrz Grzegorz Benedykciński, droga ta skróci dotarcie z gminy Grodzisk Mazowiecki do trasy katowickiej o jakieś 3-4 km. Ponadto będzie to dojazd do budowanego właśnie w Książenicach Kompleksu Badawczo–Rozwojowego i Ośrodka Treningowo–Szkolnego Legii. A przede wszystkim będzie ona służyła mieszkańcom Książenic.