Przypominamy, że 29 czerwca 2019 r. ukazała się ustawa umożliwiająca wypłaty rekompensaty dla wybranej grupy odbiorców końcowych energii elektrycznej, tzn.

– samorządów lokalnych,

– szpitali,

– jednostek budżetowych,

– mikro i małych przedsiębiorców.

Aby rekompensata mogła zostać wypłacona za okres od 1 stycznia 2019 r., odbiorca energii winien złożyć wniosek według wzoru Nr_1

Dodatkowo przedsiębiorcy winni złożyć oświadczenie o pomoc de minimus.

Całość informacji zamieszczamy tutaj.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 26 lipca 2019 r