W latach 2019-2022 w ramach Funduszy Europejskich Oś Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim realizuje projekt „MAŁY KROK- WIELKI SUKCES”.

grodzisk.pl

Głównym celem projektu jest reintegracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki.

W projekcie będzie brało udział 24 osoby, po 8 osób w każdej edycji projektu. Grupą docelową projektu są kobiety zagrożone wykluczeniem społecznych oraz zawodowym, bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby biorące udział w projekcie będą objęte różnymi działaniami aktywizacyjnymi. W ramach reintegracji społecznej odbywać się będą spotkania indywidualne ze specjalistami, terapia psychologiczna, spotkania grupowe ze specjalistami, warsztaty psychologiczne, warsztaty zmiany wizerunku, warsztaty rozwoju osobistego. Natomiast w ramach reintegracji zawodowej uczestniczki projektu będą mogły skorzystać ze spotkań z Jobcoach, kursów zawodowych oraz stażu spełniającego standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży.

Całkowity koszt projektu to 336 000,00 zł.

Rekrutację do projektu rozpocznie się w październiku 2019 r. a prowadził ją będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. Tam również można uzyskać szczegółowe informacje. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim

ul. 11-go LISTOPADA 33
05-825 Grodzisk Maz.

tel: 22 755 51 11, 22 755 58 69, 22 755 61 69

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.