Nasza gmina znalazła się na 1 miejscu na Mazowszu w opublikowanym przez pismo „Wspólnota” rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2016-2018 – Liderzy inwestycji. W zestawieniu ogólnopolskim zajęła 5 lokatę.

Opublikowano kolejny ranking wydatków inwestycyjnych samorządów czasopisma „Wspólnota”. Pod lupę wzięto lata 2016, 2017 i 2018. W obliczeniach brano pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na mieszkańca.

Podstawą danych były statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. W rankingu wzięto pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. W ten sposób unika się dużych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.

Gmina Grodzisk Mazowiecki uplasował się na 5 miejscu spośród 267 miast powiatowych, jakie wzięto pod uwagę w rankingu. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2016-2018 wyniosły 1323,53 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W zeszłorocznym rankingu Grodzisk Mazowiecki zajmował 9 pozycję.

Cały ranking dostępny jest na stronie: http://www.wspolnota.org.pl.