Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, informuje o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych w ciągu drogi powiatowej nr 1503W ul. Mazowiecka w m. Opypy i Książenice, w związku z wymianą nawierzchni jezdni na odcinku o długości ok. 2,8km (od ul. Pałacowej w m. Opypy do ronda w m. Książenice).

W związku z powyższym w terminie od 17 października 2019r. do dnia 15 listopada 2019r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac drogowych i zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe. Ponadto kierowców, w miarę możliwości prosimy o przejazd trasami alternatywnymi – omijając wskazany odcinek, co w znacznym stopniu przyspieszy proces realizacji inwestycji.

Za utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.