Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki zaprasza do składania ofert zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 EURO wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2018 r. zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty w postępowaniu na: Prowadzenie kursów komputerowych na terenie miasta/gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach Strefy Aktywnego Seniora” 4/12/PZP/2019

Zapytanie ofertowe 4/12/PZP/2019