13 marca br. rozpocznie się rekrutacja do grodziskich przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do pierwszych klas szkół podstawowych.

Rekrutacja na wolne miejsca do placówek przedszkolnych, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona drogą elektroniczną. W dniach od 13 do 31 marca 2020 roku rodzice będą mogli wypełnić wniosek zamieszczony na stronie internetowej gminy i biura oświaty. Wypełniony formularz trzeba wydrukować i dostarczyć do placówki „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji.

Uwaga: Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie od 5 do 12 marca br. mogą złożyć do dyrektora deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

Nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej odbywać się będzie również drogą elektroniczną – w terminie od dnia 13 do 31 marca br. i dotyczy zarówno dzieci spoza obwodu danej szkoły podstawowej, jak i dzieci „obwodowych”, które trzeba zgłosić do szkoły.

Kryteria oraz harmonogram naboru w załączonych plikach:

Uchwała w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Uchwała w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych


Artykuły promocyjne