Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

grodzisk.pl

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej Grodziska Mazowieckiego przewidywał 35 punktów. Sesja rozpoczęła się uroczystym wręczeniem wielofunkcyjnego wózka wraz z fotelikiem samochodowym i grodziską wyprawką dla malutkiej Lenki. Jest to pierwsza mieszkanka Grodziska Mazowieckiego urodzona w 2020 r. Gratulacje i oklaski otrzymali rodzice dziewczynki – Paulina i Dominik.

grodzisk.pl

Następnie wręczono nagrody w konkursie „Zamelduj się i wygraj”. Otrzymały je osoby, które zameldowały się na pobyt stały w Grodzisku Mazowieckim do końca 2019 r., wzięły udział w konkursie i zostały wylosowane zgodnie z regulaminem. Konkurs trwał od 20 listopada do 31 grudnia 2019 r. Do wygrania były m.in.: ekspres do kawy, rower, telewizor czy voucher na wycieczkę. Od 20 listopada do końca grudnia ubiegłego roku na pobyt stały spoza gminy, zameldowało się w gminie Grodzisk Mazowiecki 295 osób. W analogicznym okresie roku 2018 liczba osób meldujących na stałe wyniosła 128.

Jednym z punktów obrad Sesji Rady były zmiany w budżecie na rok 2020. Główną pozycją było przesunięcie w budżecie części środków w odniesieniu do budowy szkoły we wsi Szczęsne oraz przeznaczenie środków na budowę dróg gminnych i powiatowych Grodziska Mazowieckiego. Podczas sesji podjęto również uchwały, dotyczące kontynuacji inwestycji drogowych i ścieżek rowerowych w gminie. Kluczowe lokalizacje znajdują się przy głównych traktach komunikacyjnych.

W związku z walką ze smogiem radni zaakceptowali stałe dofinansowanie na wykonanie przyłączy gazowych w kwocie 2 tys. zł. Jak podkreśla zastępca burmistrza Piotr Galiński: „aby zwalczać dymiące kominy wprowadzamy dopłatę do zamieszkałej posesji w kwocie 2 tys. zł na każde przyłącze gazowe”. Takie działanie ze strony gminy powinno ułatwić mieszkańcom podjęcie decyzji o przejściu z ogrzewania węglowego na gazowe, co jest zdecydowanie korzystniejsze dla naszego zdrowia i środowiska.

Podczas sesji podjęto decyzję o podpisaniu porozumienia w zakresie komunikacji autobusowej pomiędzy Gminą Błonie a Gminą Grodzisk Mazowiecki oraz uchwalono plan zagospodarowania terenu dla części wsi Szczęsne. Dyskutowano także o problematyce śmieciowej.