Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki!
Coraz częściej docierają do nas niepokojące informacje o wzroście cen za odbiór nieczystości ciekłych, z posesji na terenach miasta i mginy Grodzisk Mazowiecki. Mieszkańcy dzwonią do nas i pytają, dlaczego akurat teraz, w tak trudnym dla wszystkich okresie podnieśliśmy ceny?! Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dementuje te nieprawdziwe informacje! Cena odbioru ścieków jest stała od lat i na pewno nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie. Jesteśmy tak jak Państwo, zbulwersowani tymi niespodziewanymi podwyżkami sięgającymi nawet do 50 zł więcej za usługę. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, aby usprawnić Państwu możliwość wywozu nieczystości, w ostatnim czasie wydłużył godziny otwarcia punktu zlewnego, który jest teraz czynny siedem dni w tygodniu.
Na koniec, uspakajając wszystkich Mieszkańców chcemy podkreślić, że epidemia koronawirusa nie mam wpływu na pracę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zadaniem ZWIK jako Spółki użyteczności publicznej jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody w odpowiedniej ilości i o odpowiednich parametrach, a także odbiór i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy. To zadanie nie jest w żadnym stopniu zagrożone, woda o odpowiednich parametrach i w odpowiedniej ilości i jest i będzie dostarczana w trybie ciągłym, a ścieki są i będą na bieżąco odbierane i oczyszczane.