Drodzy Przedsiębiorcy,
W dniu 1 kwietnia br. weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa, a wraz z nią ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana „ustawą o COVID-19”). Powyższy akt prawny liczy prawie 100 stron i przewiduje szereg rozwiązań i regulacji, które mają na celu osłabienie negatywnych skutków gospodarczych wprowadzonego stanu epidemii w związku z walką z COVID-19. W związku z powyższym Burmistrz Grodziska Mazowieckiego – Pan Grzegorz Benedykciński polecił mi przygotowanie dla Państwa poradnika, który stanowiłby „pierwszą pomoc” dla przedsiębiorcy w odnalezieniu się w gąszczu nowych przepisów prawnych. Opracowanie, które przekazuję w Państwa ręce, ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian i nowych rozwiązań prawnych, które z punktu widzenia prowadzonego przez Państwa biznesu uznałam za najistotniejsze. W poradniku opisałam więc instytucje mające na celu wsparcie przedsiębiorców i ochronę miejsc pracy, nowe zwolnienia i ulgi oraz sytuacje, w których następuje odroczenie lub zawieszenie terminów niektórych obowiązków prawnych, a także zmiany na nowo kształtujące istniejące stosunki prawne. Dla ułatwienia korzystania przez Państwa z opracowania, przy omawianych zagadnieniach powołałam podstawę prawną, a na końcu poradnika zamieściłam link do potrzebnych wniosków oraz do ustawy o COVID-19, co pozwoli w szybki sposób znaleźć szczegóły regulacji, która Państwa zainteresuje. Mam nadzieję, że przygotowany dla Państwa skrypt będzie pomocny w zrozumieniu nowej ustawy, ale przewrotnie życzę Państwu, abyście w jak najmniejszym stopniu musieli korzystać z rozwiązań antykryzysowych.

Katarzyna Klonowska
Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim

Poradnik dla przedsiębiorcy