Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

27 sierpnia br. podpisano umowę na budowę szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne. Jest to pierwszy etap, który obejmuje wybudowanie dwukondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach przy ul. Orlej. Wykonawca, firma Lindner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykona także boisko o trawiastej nawierzchni, chodniki, drogi wewnętrzne, zjazdy, parkingi i plac apelowy.
Jak podkreślił burmistrz Grzegorz Benedykciński budowa tego pierwszego etapu jest niezbędna do rozładowania grodziskich szkół podstawowych, szczególnie w Adamowiźnie, Książenicach oraz SP Nr 6. Szkoła w Szczęsnem pomoże zmniejszyć tam zmianowość i poprawi komfort pracy. Za ok. dwa lata przewidywane jest ogłoszenie przetargu na budowę dalszej części placówki. Docelowo pomieści ona ok. 700 uczniów, a oddziały przedszkolne 250 dzieci.
Potrzebę budowy szkoły podkreśla także sołtys wsi Szczęsne – Zbigniew Surała: Na 670 mieszkańców mamy 240 dzieci. Tych najmłodszych, które będą korzystać z obiektu jest w tym momencie aż 110. Inwestycja znacznie więc ułatwi życie mieszkańcom Szczęsnego i okolicznym sąsiadom.
Realizacja projektu rozłożona jest na etapy. Pierwszy zostanie zakończony do 31 grudnia 2021 r. Jego koszt to prawie 10,4 mln brutto.

Wizualizacja szkoły w Szczęsnem