Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

herb Grodziska Mazowieckiego

Gmina Grodzisk Mazowiecki zatrudni opiekunów świetlic w Kadach i Czarnym Lesie.

Poszukiwana jest osoba z zaangażowaniem społecznym, zamieszkała we wsi Kady lub Czarny Las z którą zostanie podpisana umowa zlecenie.

Świetlica funkcjonuje cyklicznie na podstawie harmonogramu zajęć głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych, oraz niecyklicznie poza harmonogramem zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

Do obowiązków Opiekuna Świetlicy należy:

1.Udostępnianie świetlicy m.in. otwieranie i zamykanie okien drzwi, furtek, bram

2.Utrzymanie w czystości, porządku i higienie:  świetlicy, wyposażenia (w tym urządzeń, mebli)  i terenu wokół świetlicy:

a. w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż codziennie w przypadku zajęć lub spotkań w świetlicy: zamiatanie podłóg, układanie i porządkowanie stołów, krzeseł i innego wyposażenia, usuwanie odpadów, pilnowanie przepełnienia zbiornika bezodpływowego, właściwe utrzymanie toalet, zbieranie drobnych śmieci na terenie wokół świetlicy

b. w razie potrzeby ale nie rzadziej niż raz w tygodniu: utrzymanie w czystości szyb wewnętrznych i ścian zmywanie podłóg na mokro, odkurzanie (na mokro lub na sucho) mebli, drzwi, parapetów wewnętrznych, grzejników, wyposażenia AGD i RTV, mycie pojemników  na odpady (z wyłączeniem pojemników wewnątrz altany śmietnikowej), usuwanie kurzu ze ścian i sufitów.

c. w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż 2 razy w roku:  mycie wszystkich połaci okiennych oraz parapetów zewnętrznych, 1 raz w roku mycie pojemników na odpady w altanie śmietnikowej, odkurzanie (na sucho i na mokro lub) podłóg pod meblami i urządzeniami

d. w razie potrzeby:  uzupełnianie brakujących środków higieniczno-czystościowych w toaletach i innych pomieszczeniach, dbanie o bezpieczne dojście do drzwi świetlicy (np.: odśnieżanie, usuwanie liści)

3. Zgłaszanie: awarii, usterek i potrzeb związanych z funkcjonowaniem świetlicy odpowiednim służbom.

4. Dbanie o świetlicę i wyposażenie oraz o oszczędność mediów (np. wyłączanie oświetlenia i urządzeń, właściwa obsługa ogrzewania, sprawdzanie zamknięcia ujęć wody)