Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Stawy Walczewskiego

Na początku września Gmina podpisała umowę na budowę kolejnych elementów, zagospodarowujących teren wokół Stawów Walczewskiego. Będzie to pierwszy etap realizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wykonawca, firma SORTED sp. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach, wykona m.in. nawierzchnię drewnianą wokół boisk do piłki plażowej, domki na palach oraz pomosty wiszące pomiędzy nimi, a także pięć altan. Ponadto dostarczy i zamontuje elementy małej architektury, jak: pergole, tablice informacyjne i edukacyjne oraz budki lęgowe.
Koszt inwestycji to 1 164 291,75 zł brutto, a termin realizacji do połowy października 2020 r.