Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Logotyp Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki uplasował się na 4 pozycji wśród miast powiatowych w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2017 – 2019, przygotowanym przez czasopismo „Wspólnota”. Średnie wydatki inwestycyjne w Grodzisku Mazowieckim per capita wyniosły 1575,08 zł.
W rankingu brano pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Autorzy zwrócili uwagę na dwa stosunkowo nowe zjawiska. Jednym jest bardzo dynamiczny w ciągu ostatnich lat wzrost wydatków związanych z ochroną jakości powietrza oraz ochroną klimatu, a drugim bardzo duża rola dotacji ze źródeł krajowych w kategorii budowa dróg lokalnych. Oba zjawiska widoczne są także w wydatkach Grodziska Mazowieckiego.
Grodzisk Mazowiecki w ubiegłym roku zajmował w rankingu pozycję 5.