Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

17.10.2020 sobota

Mościska

10.00 -11.30 -plac zabaw –

Kozerki

12.00 -13.30  -posesja pani sołtys –

13.45-14.30.  -posesja pana Zielonki

Kałęczyn

posesja pani sołtys-14.45-16.15

Izdebno Kościelne

12.00 – 13.00 ul. Oziębłowskiego 45

Izdebno Nowe

14.00 – 14.45 posesja p. Traczyk (Sołtys)

Wólka Grodziska

16.00 – 16.45 posesja p. Kieszkowskiej (Sołtys) 17.15 – 18.00 posesja p. Krawca

Chlebnia 17.10.2020

10:00 u sołtysa

11:00 przy sklepie

12:00 przy boisku

12:45 przy posesji p.Maciejewskiego