Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Plac Wolności w Grodzisku Mazowieckim wDniu Niepodległości

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, były ograniczone do skromnej uroczystości bez udziału mieszkańców. Tradycyjnie kwiaty pod Pomnikiem Wolności i Zwycięstwa złożyły delegacje władz samorządowych na czele z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim, Starostą Markiem Wieżbickim oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Joanną Wróblewską. Wiązanki złożyli także: delegacja harcerzy hufca ZHP w Grodzisku Mazowieckim oraz delegacja Komitetu Prawa i Sprawiedliwości.
W tym wyjątkowym dniu tytuł Honorowego Mieszkańca Grodziska Mazowieckiego odebrał Stanisław Olkowski, wieloletni Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy, któremu Grodzisk Mazowiecki zawdzięcza wiele ze swoich inwestycji.
W trakcie przemówienia Burmistrz Grzegorz Benedyciński podkreślił, że pomimo wyjątkowych okoliczności w jakich przychodzi świętować tegoroczny Dzień Niepodległości, powinien on napawać radością. I w takim dniu nie sposób nie podziękować wszystkim tym, którzy walczą z pandemią: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, wszystkim pracownikom służby zdrowia, Policji, Straży Miejskiej, strażakom oraz wszystkim służbom, które biorą aktywny udział w pomocy innym ludziom. Burmistrz Bendykciński zaapelował też o solidarność ponad podziałami politycznymi, ponieważ Polska w tym trudnym momencie potrzebuje nas wszystkich.

Dla uczczenia Dnia Niepodległości na schodach Dworku Chełmońskich w Adamowiźnie pieśni patriotyczne zagrali trębacze z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Grodzisku Mazowieckim

Burmistrz Grzegorz Benedykciński przemawia w trakcie Święta Niepodległości
Historyk Łukasz Nowacki podczas Święta Niepodległości
Trębacze Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dworku Chełmońskich w Adamowiźnie
Trębacze Młodzieżowej Orkiestry Dętej podczas Święta Niepodległości