Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

herb Grodziska Mazowieckiego

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Termin składania ofert – do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 12.00.

Zarządzenie nr 14/2021