Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Wzorem lat ubiegłych w dniach 22 – 28 lutego 2021r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną w różnych instytucjach w całym kraju. W działania włączają się również policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywa się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach Policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

Wsparcie jest również oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Zamieszczamy listę takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym ►

Informacje o pomocy pokrzywdzonym przestępstwem znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl.


W dniach 22-26.02.2021r. w godz. 9.00- 14.00 osoby potrzebujące informacji na temat rozwiązań prawnych będą mogły porozmawiać z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Sledczego w Komendzie Powiatowej Policji w  Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 19.

 

kz/ wykorzystano mat. Ministerstwa Sprawiedliwości