Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Informacja

Od dnia 29 marca 2021 r. w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim wykonywać będzie zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum.

Dokumenty i wnioski należy:

1. Wysyłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. Składać za pośrednictwem platformy EPUAP: umgrodziskmaz/SkrytkaESP

3. Wrzucać do skrzynki przed wejściem do Sali Obsługi Mieszkańca w budynku głównym, ul. T. Kościuszki 32a –  klatka A.

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego pod numerami 22 755 55 34 lub 22 755 20 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek 9:00-18:00, wtorek-czwartek 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00.

Szczegółowy wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów dostępny na stronie www.grodzisk.pl /link do https://grodzisk.pl/niezbednik/.

Więcej informacji na temat możliwości załatwiania spraw urzędowych: https://grodzisk.pl/niezbednik/.

Urząd Stanu Cywilnego:

Bezpośrednia obsługa mieszkańców będzie możliwa tylko w zakresie:

•          Spraw z zakresu dotyczących akt Urzędu Stanu Cywilnego – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Zapisy pod numerem telefonu 22  755 62 40 lub 22 463 46 18.

Zapisywanie nie dotyczy sporządzania aktów zgonu.

•          Spraw z zakresu ewidencji ludności – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty – zapisy pod numerem 22 755 55 34 wew. 159.

•          Spraw z zakresu dowodów osobistych – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty – zapisy pod numerem 22 463 46 19.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o zameldowanie (dotyczy wyłącznie obywateli polskich), wydanie nowego dowodu osobistego, wydanie aktu stanu cywilnego można składać za pośrednictwem platformy epuap. Usługi dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://obywatel.gov.pl/.

Gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z komunikacji z nami za pośrednictwem skrzynki e-PUAP, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pod wyżej wymienionymi numerami telefonu.

Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.

Wpłaty pieniężne mogą być realizowane wyłącznie przelewem na numery rachunku:

  • 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 – opłaty skarbowe, zezwolenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatki itp.)
  • 49 1240 1037 1111 0010 5107 9773 – należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)
  • Należności z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualne numery kont zamieszczone w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2020 rok lub na rachunek bankowy Gminy.