Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim

Podczas uroczystości burmistrz Grzegorz Benedykciński wręczył Stanisławowi Olkowskiemu medal Honorowego Obywatela Grodziska Mazowieckiego za szczególne zaangażowanie w życie miasta.

Część oficjalną zakończył przemarsz do Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Żwirki i Wigury, gdzie odsłonięta została tablica z wizualizacją strażnicy.Wizyta w OSP była również okazją złożenia Zbigniewowi Korze – najstarszemu druhowi jednostki, wyjątkowego pucharu wręczonego przez burmistrza Benedykcinskiego oraz przedstawicieli OSP.

Po odkryciu tablicy przywitano także st. bryg. Krzysztofa Tryniszewskiego, który przejął funkcję Komendanta Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim.