Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Budowa nasypów zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Prace przy budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego nie zwalniają tempa. Obecnie można zaobserwować prace przy nasypach w rejonie Natolina, Chlebni oraz Kozer. Mieszkańcy, którzy widzieli prace w terenie, mogą się zastanawiać czy budowana obwodnica na każdym odcinku drogi będzie przebiegać tak wysoko.

Pragniemy wyjaśnić, że nasypy te nie są jeszcze docelową warstwą drogi. Projektanci obwodnicy w celu wzmocnienia podłoża pod budowaną drogą wybrali metodę konsolidacji statycznej gruntów przez zastosowanie nasypu przeciążeniowego.

Metoda ta polega na rozłożeniu na podłożu słabonośnym obciążenia stałego, w celu zagęszczenia głębiej zalegających słabych warstw. W przypadku gruntów nawodnionych dodatkowo wyparta zostaje woda. Takim stałym obciążeniem są obecnie nasypy ułożone na odcinkach, których grunty nie miały wystarczającej nośności.

Przygotowany nasyp przeciążeniowy podlegać będzie ścisłej obserwacji prowadzonej przez geodetów oraz geotechników (prowadzone będą m.in. pomiary jego osiadań/przemieszczeń w kolejnych cyklach). Obserwacje potrwają do momentu stwierdzenia zaniku osiadań, co w uproszczeniu oznaczać będzie, że zalegające pod obwodnicą grunty odpowiednio się skonsolidowały. Szacujemy, że taki proces może potrwać zależnie od odcinka drogi do kilku miesięcy. Prognozowane osiadania nasypów wyniosą kilka centymetrów. Dla porównania, przy budowie północnego odcinka drogi ekspresowej S7, gdzie również stosowano techniki konsolidacyjne, przemieszczenia dochodziły nawet do metra. Wysokości nasypów w kolejnych miejscach są uzależnione od ciężaru właściwego użytego materiału, jak i miąższości, czyli „grubości” warstw gruntów, który zamierzamy wzmocnić.

Po zakończeniu procesu wzmocnienia gruntu nastąpi rozbiórka nasypów przeciążających  i budowa właściwych konstrukcyjnych warstw drogi.

Wybrana przez projektantów metoda pozwoliła uniknąć kosztownego w tym przypadku wzmocnienia podłoża kolumnami żwirowymi lub cementowo-gruntowymi. Jest to metoda szybka, tania, skuteczna, która wymaga tylko właściwego zaplanowania. Konsolidacja statyczna gruntów ogranicza znacząco wpływ ruchu technologicznego na istniejących drogach oraz przede wszystkim pozytywnie wpływa na środowisko. W budowę podłoża wykorzystywane są grunty rodzime, których nośność polepszana jest w ekologiczny sposób.