Nabór na stanowiska urzędnicze

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim.

Poszukiwani są pracownicy na stanowiska:
– Podinspektor w Referacie Działalności Gospodarczej i Informacji Wydziału Organizacyjnego

– Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Wydziału Finansowego

Więcej informacji na stronie BIP
https://bip.grodzisk.pl/m,3962,nabor-or211082021-podinspektor-w-referacie-dzialalnosci-gospodarczej-i-informacji.html

https://bip.grodzisk.pl/m,3963,nabor-or211092021-podinspektor-w-wydziale-finansowym.html

Oferty można zgłaszać do 2 czerwca 2021 r. godz. 16:00