Zakup mieszkania od dewelopera - czy jest ryzykowny?

Zakup mieszkania od dewelopera niesłusznie uważany jest za ryzykowny. Strach nabywców wynika najczęściej z rozpowszechnianych informacji o bankructwie firm oraz utracie powierzonych przez klientów pieniędzy. Obecnie takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej, a interesy kupujących chroni tzw. ustawa deweloperska.

Decyzja o zakupie własnego mieszkania to poważne zobowiązanie finansowe, które może budzić liczne obawy, poczynając od uzyskania kredytu po późniejsze etapy transakcji i finalne oddanie nieruchomości. Sytuacji nie poprawiają media, nagłaśniając przypadki nieuczciwych zachowań firm deweloperskich lub ich bankructwa. Słyszy się również o problemach z otrzymaniem aktów własności po zakończeniu budowy. Na szczęście wszystkie te problemu dotyczą tylko i wyłącznie budów rozpoczętych wiele lat temu, w czasie gdy nie obowiązywała jeszcze ustawa deweloperska.

Ustawa deweloperska - co to jest?

Tak zwana ustawa deweloperska to ustawa z 2011 roku O Ochronie praw nabywcy lokalu mieszalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy nieruchomości oraz nakłada na dewelopera obowiązek ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia praw własności na nabywcę. Co to oznacza w praktyce?

W myśl ustawy po podpisaniu umowy deweloperskiej środki wpłacone przez nabywcę odkładane są na rachunku powierniczym i mogą być z niego ściągnięte dopiero po zakończeniu wskazanego w umowie etapu budowy. Chroni to interesy nabywców przed nieuczciwymi praktykami, takimi jak ogłoszenie bankructwa w trakcie budowy, ponieważ pieniądze nie mogą zostać pobrane przed ukończeniem realizacji.

Umowa deweloperska

Ustawa deweloperska precyzuje również treść umowy deweloperskiej. Jest to kolejny dokument, który zabezpiecza interesy nabywcy w kontaktach z firmą deweloperską. Umowa ma formę aktu notarialnego, podpisanego w obecności notariusza. W umowie deweloper zobowiązuje się ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności po zakończeniu realizacji. Natomiast nabywca jest zobowiązany do wpłaty ustalonej w umowie kwoty na rachunek powierniczy.

Umowa deweloperska chroni przede wszystkim prawa nabywcy. Warto upewnić się więc czy precyzuje również takie kwestie, jak prawo do odstąpienia od umowy, odbiór techniczny, obciążenie hipoteczne oraz czy jasno wskazuje rachunek powierniczy, na który mają zostać przelane pieniądze. Dokument powinien również nakładać na dewelopera obowiązek informowania kupującego o podstępnie prac przy danej inwestycji i zakończeniu wskazanych w harmonogramie etapów.

Czy zakup mieszkania od dewelopera jest ryzykowny?

Ustawa deweloperska oraz wynikająca z niej umowa zabezpieczają interesy nabywcy przed nieuczciwymi praktykami deweloperskimi. Warto pamiętać również o tym, że w przypadku konieczności wzięcia kredytu hipotecznego, deweloper lustrowany jest również przez udzielający kredytu bank. Taka lustracja pozwoli wyeliminować prawdopodobieństwo faktycznego bankructwa.

Warto również prześledzić historię firmy oraz poznać opinie mieszkańców wybudowanych przez dewelopera osiedli. Firma deweloperska powinna również udzielić szczegółowych informacji oraz pokazać dotyczący inwestycji prospekt, jeszcze przed podpisaniem umowy. Doskonale zdają sobie z tego sprawę deweloperzy w Grodzisku Mazowieckim, którzy stawiając na transparentność, dokładają wszelkich starań, aby zakup mieszkania od dewelopera kojarzył się z bezpieczną inwestycją oraz profesjonalnym podejściem.

Materiał przygotowany przez RynekPierwotny.pl