Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Umowa najmu a śmierć najemcy – co warto wiedzieć?

Zarabiając na wynajmie mieszkania, musisz przygotować się na różne scenariusze. Jednym z nich jest śmierć najemcy. Czy w takiej sytuacji umowa najmu wygasa? Okazuje się, że sprawa wcale nie jest oczywista.

Śmierć najemcy mieszkania – co mówią przepisy?

Mieszkania i kawalerki do wynajęcia w Warszawie to jeden ze sposobów zarabiania na nieruchomościach. Czasem jednak sprawy najmu mogą się skomplikować – jedną z takich sytuacji jest śmierć najemcy. Jak wówczas postępować? Kodeks cywilny przewiduje dwie możliwości:

1) Jeżeli w momencie śmierci najemca nie mieszkał sam, ale z osobami sobie bliskimi:

  • małżonkiem niebędącym współnajemcą mieszkania,
  • dziećmi,
  • innymi osobami, wobec których był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych – np. przysposobionymi dziećmi,
  • osobą, z którą pozostawał faktycznie we wspólnym pożyciu,

to wymienione osoby wstępują w stosunek najmu lokalu. Dla Ciebie (jako wynajmującego) oznacza to, że to właśnie one będą kontynuować podpisaną umowę.

Co ważne, jeżeli po śmierci najemcy masz do czynienia z opisaną wyżej sytuacją, to nie jest konieczne podpisywanie nowej umowy z najemcami.

2) Może się zdarzyć, że kawalerkę wynajmowałeś osobie samotnej (singlowi), z którą nikt nie mieszkał. Wówczas sytuacja jest prostsza – umowa po prostu wygasa.

Śmierć najemcy mieszkania – kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy?

Osoby mieszkające z najemcą w wynajmowanym mieszkaniu w chwili jego śmierci nie muszą kontynuować stosunku najmu. W kodeksie cywilnym znajduje się zapis, zgodnie z którym osobom tym przysługuje wypowiedzenie stosunku najmu. Jedyne, o czym muszą pamiętać najemcy, to zachowanie terminów ustawowych. Dotyczy to także sytuacji, gdy umowa najmu była zawarta na czas oznaczony.

Ponieważ po śmierci najemcy w stosunek najmu może wejść więcej niż jedna osoba (np. cała rodzina z nim zamieszkująca – żona i dorosłe dzieci), w przypadku wypowiedzenia najmu mogą wystąpić dwie sytuacje:

  • jeżeli niektóre z tych osób wypowiedzą stosunek najmu, to wygasa on wyłącznie wobec nich – pozostałe osoby w dalszym ciągu pozostają najemcami,
  • jeżeli wszystkie osoby wypowiedzą stosunek najmu, będzie to równoznaczne z tym, że umowa zostanie rozwiązana – będziesz musiał szukać nowych najemców.

Podsumowując: wypowiedzenie stosunku najmu przez osoby, które zamieszkiwały z najemcą w chwili jego śmierci, jest możliwe. Gdy jednak dokonają tego tylko niektóre osoby, będzie to dotyczyło wyłącznie ich.

Śmierć jednego z kilku najemców – co wówczas?

Jeżeli nie wynajmujesz kawalerki, ale np. 4- czy 5-pokojowe mieszkanie, to prawdopodobnie Twoimi najemcami są studenci lub pracownicy. W tej sytuacji nie muszą być to osoby spokrewnione, choć może je łączyć studiowanie na tej samej uczelni czy praca dla tej samej firmy. Jak w tej sytuacji na umowę najmu wpływa śmierć jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w kodeksie cywilnym nie mają wówczas zastosowania przepisy o wstępowaniu pozostałych lokatorów w stosunek najmu mieszkania. Oznacza to, że umowa jest kontynuowana – zmianą jest to, że liczba współnajemców ulega zmniejszeniu.