KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ANALITYKI BIZNESOWEJ

Analityka biznesowa może być cennym zasobem, gdy zbliżamy się do podjęcia ważnej decyzji strategicznej. Dzięki testom A/B - metodzie porównywania wyników dwóch różnych wyborów - firma ustaliła, że zaktualizowany produkt przyczynił się do szybszej obsługi, dokładniejszych zaleceń dotyczących rozwiązania problemu oraz wyższych ocen zadowolenia klientów. Te spostrzeżenia nie tylko usprawniły proces rozwiązywania problemów z biletami Ubera, ale także pozwoliły firmie zaoszczędzić miliony dolarów.

Większe przychody

Firmy, które korzystają z danych i inicjatyw analitycznych, mogą doświadczyć znaczących zysków finansowych. Badania pokazują, że organizacje, które inwestują w big data, osiągają średnio sześcioprocentowy wzrost zysków, który wzrasta do dziewięciu procent w przypadku inwestycji trwających pięć lat. Zgodnie z tym trendem, ostatnie badanie wykazało, że firmy, które są w stanie określić ilościowo zyski z analizy danych, odnotowują średnio ośmioprocentowy wzrost przychodów i dziesięcioprocentową redukcję kosztów. Wyniki te ilustrują wyraźną korzyść finansową, która może wynikać z solidnej strategii analizy biznesowej - takiej, z której wiele firm może czerpać korzyści w miarę rozwoju rynku big data i analityki.

Poprawa efektywności operacyjnej

Poza zyskami finansowymi, analityka biznesowa może być wykorzystywana do dostrajania operacji biznesowych. W niedawnym raporcie na temat pojawiających się trendów w infrastrukturze stwierdzono, że wiele firm wykorzystuje obecnie analitykę predykcyjną do przewidywania problemów związanych z konserwacją i eksploatacją, zanim staną się one poważniejszymi problemami.

Jeden z ankietowanych operatorów sieci komórkowej zauważył, że wykorzystuje dane do przewidywania awarii na siedem dni przed ich wystąpieniem. Posiadając takie informacje, firma może zapobiegać przestojom poprzez bardziej efektywne planowanie konserwacji, co pozwala nie tylko zaoszczędzić na kosztach operacyjnych, ale także zapewnić utrzymanie aktywów na optymalnym poziomie wydajności.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ANALITYKĘ BIZNESOWĄ?

Podejście do biznesu oparte na danych może przynieść ogromne korzyści, ale wiele firm zgłasza, że liczba wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach związanych z analityką jest niewystarczająca. Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem zapotrzebowania na specjalistów myślących o danych, udział w kursie analityki biznesowej online może być sposobem na poszerzenie Twojego zestawu umiejętności analitycznych i przeniesienie kariery na wyższy poziom. Dzięki nauce rozpoznawania trendów, testowania hipotez i wyciągania wniosków z próbek populacji, można zbudować ramy analityczne, które mogą być stosowane w codziennym podejmowaniu decyzji i pomóc organizacji rozwijać się.