Badania nieniszczące – dlatego warto skorzystać z oferty Laboratorium Navitest?

W szeroko rozumianym przemyśle niezbędne jest przeprowadzanie procedur badawczych. Ich wynik pozwala zniwelować ryzyko wystąpienia różnego rodzaju awarii, uszkodzeń obiektów wykorzystywanych w pracy instalacji itd. Do ciekawych rozwiązań w tym zakresie należą między innymi tzw. badania NDT. Na czym polega to rozwiązanie i dlaczego warto skorzystać z oferty badań typu NDT wykonywanych przez Laboratorium Navitest? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, przeczytaj poniższy tekst.

Badania przemysłowe Navitest NDT – na czym polega to rozwiązanie?

Wbrew pozorom, istota badań nieniszczących jest dość prosta – sens powinny zrozumieć nawet osoby niezwiązane zawodowo z sektorem przemysłowym. Istotę tego typu usług dobrze pokazuje sama nazwa. NDT to akronim od angielskiego terminu: „Non-Destructive Testing”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza po prostu badania nieniszczące (niedestrukcyjne).

Badania nieniszczące NDT pozwalają na zbadanie różnych cech fizycznych i chemicznych danego obiektu (w tym na przykład jego struktury czy twardości). Tym, co odróżnia testy NDT od wielu innych rodzajów procedur badawczych, jest fakt, że badania te nie naruszają badanej próbki. Co to oznacza? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Badania nieniszczące nie obniżają przydatności analizowanego obiektu. To jeszcze nie wszystko: badania te nie wymagają przeprowadzania procedur kontrolnym w specjalnie wydzielonym do tego celu laboratorium. Dzięki temu rozwiązaniu mogą być one z powodzeniem stosowane na istniejącej instalacji.

Taka cecha sprawia, że badania nieniszczące cieszą się dużym zainteresowaniem w przemyśle. Ich przeprowadzenie to wymierne korzyści czasowe oraz finansowe: wdrożenie procedur badawczych NDT nie stwarza konieczności wyłączania instalacji na czas badań. Dzięki temu przedsiębiorstwo zlecające unika kosztów przestojów i dezorganizacji pracy.

Badania nieniszczące Navitest – metody

Przez pojęcie „badania NDT” rozumie się szereg różnorodnych procedur badawczych. Wybór konkretnej z nich zależy od takich czynników jak między innymi rodzaj badanego obiektu oraz potrzeby zleceniodawcy. Do przykładowych metod NDT, których wykonywaniem zajmuje się między innymi Laboratorium Navitest, należą

  • badania ultradźwiękowe pozwalające na wykrycie np. nieciągłości wewnętrznych,
  • badania penetracyjne,
  • badania radiograficzne.

Badania nieniszczące NDT – dlaczego warto skorzystać z oferty Laboratorium Navitest?

W biznesie nie ma miejsca na błędy i brak profesjonalnego podejścia. W szeroko rozumianym sektorze przemysłowym wymóg ten jest jeszcze bardziej widoczny. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że podczas wyboru ośrodka badawczego należy kierować się takimi kryteriami jak na przykład: doświadczenie, renoma na rynku oraz wysokie standardy realizowanych usług.

Do podmiotów, które mogą poszczycić się tego typu atutami, należy między innymi Laboratorium Navitest sp. z o.o. Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu biznesowemu, Laboratorium Navitest sp. z o.o. jest w stanie przeprowadzać badania na najwyższym poziomie. Tak długie doświadczenie sprawiło, że pracownicy laboratorium mieli okazję realizować zlecenia nawet dla najbardziej wymagających klientów.

O wysokiej jakości usług oferowanych przez Laboratorium Navitest świadczą także liczne certyfikaty przyznane między innymi przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego, PCA – Polskie centrum Akredytacji. Navitest podczas codziennej pracy stosuje się między innymi do standardów wchodzących w skład norm ISO 9001, 14001 oraz 45001.

___

 

NAVITEST Sp. z o.o.

80-288 Gdańsk ul. Piecewska 27, Polska

Tel + (48 58) 520-75-00 – sekretariat

biuro(at)navitest.com.pl