Jak sfinansować transformację cyfrową firmy? Dofinansowania do cyfryzacji firmy

Prowadzenie biznesu, rozwijanie go i osiąganie sukcesów w dzisiejszych czasach jest znacznie ułatwione. Mamy dostęp do rozbudowanych systemów informatycznych, które pozwalają na usprawnienie pracy przedsiębiorstwa. Jednym z procesów, którym, prędzej czy później, powinna poddać się firma, jest transformacja cyfrowa. Jej wdrożenie może być kosztowne, jednak warto wiedzieć, że istnieje możliwość uzyskania atrakcyjnego dofinansowania.

Czym jest transformacja cyfrowa firmy?

Transformacja cyfrowa to najogólniej mówiąc przekształcenie analogicznych procesów w cyfrowe. Proces ten możemy zaobserwować we wszystkich obszarach naszego życia, jednak w bardzo dużym stopniu ma to miejsce w biznesie. Jej wdrożenie przynosi szereg korzyści dla firmy. Dzięki transformacji cyfrowej możliwe są: poprawa systemu zarządzania posiadanymi zasobami, wzrost wydajności, szybsze i bardziej ekonomiczne osiągnięcie celów biznesowych, poprawa kultury organizacyjnej firmy. Wszystkie te działania przyczyniają do wzrostu konkurencyjności, a co za tym idzie poprawy pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Warto jednak zaznaczyć, że nieprawidłowe wprowadzenie może spowodować szereg komplikacji w funkcjonowaniu, dlatego prace należy powierzyć ekspertom. Transformację cyfrową przeprowadzi w Twojej firmie ittouch.pl, specjaliści wdrożą kompleksowe rozwiązania, na wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Jakie są koszty transformacji cyfrowej firmy?

Transformacja cyfrowa firmy to złożony proces, dlatego nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o jej koszty. Zależą one przede wszystkim od rozmiaru organizacji, wprowadzanych rozwiązań, jak i powiązaniu ich między sobą. Warto podkreślić, że wraz z rozwojem IT w Polsce oraz stosowaniu coraz to nowszych rozwiązań technologicznych, jak np. chmura, koszty te są stopniowo obniżane. Wynika to m.in. z faktu, że niewymagane jest opłacanie rozwiązań „on premise” na własnych serwerach czy wykupowanie tylu licencji, co kilka lat temu.

W przypadku prostszych rozwiązań, które wdrażane są w niewielkich przedsiębiorstwach koszty transformacji cyfrowej mogą zaczynać się już od kilkuset złotych. To stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę korzyści, jakie najprawdopodobniej przyniesie ta inwestycja. W bardziej skomplikowanych przypadkach koszt może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, jednak warto pamiętać o tym, że wycena często jest negocjowalna.

Jakie dofinansowania cyfryzacji firmy można otrzymać?

Polska objęta jest działaniem unijnego programu Cyfrowa Europa 2021-2027. W związku z tym istnieje szansa otrzymania dofinansowania na automatyzację, cyfryzację oraz robotyzację w firmie. Kierowany jest on do: przedsiębiorców, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmiotów leczniczych oraz instytucji kultury. Beneficjenci otrzymają bezzwrotne dofinansowanie na część wydatków kwalifikowanych. Więcej informacji uzyskać można w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie przeprowadzenia transformacji cyfrowej w firmie otrzymać można także z Krajowego Planu Odbudowy, będącego odpowiedzią Komisji Europejskiej na pandemię koronawirusa. Harmonogram naborów dla poszczególnych województw, jak i do Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Inteligentny Rozwój znaleźć można na stronach rządowych związanych z KPO.

Firmy z sektora MŚP z województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, a także mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i sąsiadujących z nią powiatów) mają także możliwość uzyskania środków na transformację cyfrową przedsiębiorstwa z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.