W ostatnią sobotę policjanci z żabiowolskiego posterunku po raz kolejny włączyli się we wspólne działania dla mieszkańców gminy. Podczas pikniku organizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli funkcjonariusze przygotowali specjalne stanowisko. Uczestnicy poznawali działania dzielnicowych, mogli porozmawiać o zagrożeniach w terenie i sposobach przeciwdziałania im. Wiele osób było zainteresowanych policyjnymi pojazdami, wyposażeniem policjantów i samą służbą w Policji.

Na policyjnym stanowisku była okazja poznać  sprzęt i wyposażenie funkcjonariuszy do służby. Młodsi i starsi uczestnicy pikniku chętnie oglądali również pojazdy służbowe. Policjanci posterunku dzielili się cennymi informacjami na temat bezpieczeństwa i zachęcali do wspólnego dbania o nie przez wszystkich mieszkańców gminy. Dzielnicowy przypominał również o możliwości korzystania z aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze chętnie opowiadali o swojej codziennnej pracy i możliwości wstąpienia do służby w Policji.  

Dzięki takiej  formie spotkania z mieszkańcami możliwa jest wymiana informacji na temat bezpieczeństwa, podejmowanych działań przez różne podmioty oraz potrzeb w tym zakresie.

asp.sztab. Katarzyna Zych

  • Policjanci podczas pikniku prezentują radiowóz
    Policjanci podczas pikniku
  • Policjanci podczas pikniku prezentują motocykl
    Policjanci podczas pikniku
  • Policjanci podczas pikniku rozmawiają z uczestnikami
    Policjanci podczas pikniku