W ubiegłym tygodniu grodziscy policjanci prowadzili na terenie całego powiatu działania prewencyjne. Ich celem było zapobieganie zagrożeniom i ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń. Zwiększona liczba patroli w terenie oraz liczne kontrole doprowadziły do zatrzymania łącznie 21 osób. W czasie działań policjanci wyeliminowali z ruchu 6 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze planują regularne prowadzenie podobnych działań.

Grodziscy policjanci na bieżąco prowadzą analizy zagrożeń i szukają sposóbów zapobiegania najczęściej popełnianym przestępstwom. W ubiegłym tygodniu w tym celu zorganizowane zostały wzmożone działania prewencyjne na terenie całego powiatu. Brali w nich udział funkcjonariusze wszystkich wydziałów. Liczne patrole umundurowane i w ubraniu cywilnym podczas wieczorowych i nocnych służb kontrolowały miejsca najbardziej zagrożone.

W wyniku prowadzonych działań grodziscy policjanci zatrzymali łącznie 21 osób podejrzanych o popełnienie różnego rodzaju przestępstw. Sześć  z nich było sprawcami kradzieży lub kradzieży z włamaniem, siedem odpowie za przestępstwa narkotykowe, a dwie za czyny z Ustawy o ochronie zwierząt. Wzmożone kontrole drogowe doprowadziły do wyeliminowania z ruchu 6 nietrzeźwych  kierowców, którzy odpowiedzą przed sądem za złamanie prawa, a przede wszystkim za stwarzanie realnego zagrożenia dla siebie i innych użytkowników.

W czasie działań funkcjonariusze zwracali uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego w różnych miejscach- na drogach, osiedlach, w parkach, na dworcach, parkingach, itp. Za popełnione wykroczenia, zarówno w ruchu drogowym, jak i dotyczące porządku publicznego, nałożyli na ich sprawców 49 mandatów karnych, a pouczyli 164 osoby. W celu potwierdzenia tożsamości wylegitymowane zostały 393 kontrolowane osoby.

Grodziscy funkcjonariusze planują cykliczne organizowanie podobnych działań, które przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

 

asp.sztab. Katarzyna Zych