W ciągu ostatnich 2 dni grodziscy policjanci prowadzili na terenie powiatu działania prewencyjne, których celem było zapobieganie różnym zagrożeniom w okresie wakacyjnym. Miejscami licznych kontroli były okolice kąpielisk, parkingów, osiedli i placówek handlowych. W ramach działań policjanci dokonali ponad 200 różnych kontroli. Na szczęście nie ujawnili przypadków kąpieli w miejscach zabronionych, czy pozostawienia dzieci lub zwierząt w nagrzanych samochodach.

Okres wakacji dla policjantów jest czasem wytężonej służby w terenie. Do codziennych zadań funkcjonariuszy dochodzą te, które dotyczą bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych, korzystających z wolnego czasu i wyjeżdzających na urlopy.

Aby zapobiec zagrożeniom w tym szczególnym okresie, do których może dochodzić w różnych miejscach, grodziscy policjanci zorganizowali dwudniowe wzmożone działania prewencyjne. Liczne i szczegółowe kontrole odbywały się 4 i 5 lipca na terenie całego powiatu. Miejscami objętymi działaniami były kąpieliska, parkingi, placówki handlowe oraz osiedla i posesje.

W czasie działań funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą, sprawdzali czy w zaparkowanych samochodach nie pozostawione były dzieci i zwierzęta, kontrolowali punkty sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do nich dla osób małoletnich i nietrzeźwych, a w rejonach osiedli, posesji i parkingów kontrole były ukierunkowane na  zapobieganie włamaniom, a także kradzieżom samochodów i rowerów. 

Podczas prowadzonych działań policjanci dokonali łącznie ponad 200 różnych kontroli, 90 z nich dotyczyło parkingów,  a 59 razy były sprawdzane kąpieliska. Na terenie całego powiatu funkcjonariusze  nie odnotowali przypadku kąpieli w miejscu niebezpiecznym, pozostawienia dzieci lub zwierząt w nagrzanych samochodach, czy sprzedaży alkoholu lub papierosów osobom nieuprawnionym do zakupu.

asp.sztab. Katarzyna Zych

 • dwóch policjantów na terenie kąpieliska
  Policjanci podczas działań prewencyjnych
 • dwóch policjantów i dwoje ratowników wodnych w rejonie kąpieliska
  Policjanci podczas działań prewencyjnych
 • Policjant sprawdza samochód na parkingu
  Policjanci podczas działań prewencyjnych
 • dwóch policjantów podczas służby na osiedlu
  Policjanci podczas działań prewencyjnych
 • dwóch policjantów kontroluje parking pod sklepem
  Policjanci podczas działań prewencyjnych
 • dwóch policjantów sprawdza samochód na parkingu
  Policjanci podczas działań prewencyjnych