Ciepłe dni sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą. A ta, nawet pozornie najspokojniejsza, w jednej chwili może stać się nieprzewidywalnie groźnym żywiołem. Dlatego tak ważne są zasady bezpiecznego zachowania się w pobliżu zbiorników wodnych. Policjanci przypominają o konieczności zachowywania ostrożności i rozwagi podczas wypoczynku w takich miejscach.

* Wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli), najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

* Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujemy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy.

* Należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli.

* Warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo - nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo, a nawet śmierć - może zdarzyć się, że natrafimy na skaliste dno lub znaczną głębokość i skok do wody zakończy się trwałym urazem.

* Do wody nigdy nie wchodzimy pod wpływem alkoholu. Jak pokazują statystyki, najwięcej utonięć i wypadków nad wodą dotyczy właśnie osób nietrzeżwych.

* Z kąpieli korzystamy najwcześniej po upłynięciu 30 minut od zjedzenia posiłku.

* Zadbajmy także o bezpieczeństwo „zdrowotne" - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzamy się stopniowo oraz nie kąpiemy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu.

* Pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka.

* Odpoczywając nad wodą pamiętamy także o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami kąpielisk. Niedopuszczalne jest popychanie czy wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno również podtapiać innych pływających.

Szczególną opieką otoczmy dzieci. Pamiętajmy o zaopatrzeniu ich w sprzęt umożliwiający bezpieczne korzystanie z wody. Stale obserwujmy osoby małoletnie tak, aby nie doszło do ich niekontrolowanego oddalenia się od brzegu lub wypłynięcia na zbyt dużą głębokość.

Jeśli podczas odpoczynku nad wodą zauważymy, że ktoś tonie - nie stójmy bezczynnie. Niezwłocznie udzielmy mu pomocy. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie przeprowadzić czynności ratunkowych lub podjęcie ich zagrażałoby naszemu bezpieczeństwu, czym prędzej zawiadamiajmy wykwalifikowane służby.

Wypoczywając nad wodą dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. W razie zagrożenia nieśmy pomoc lub wzywajmy innych do pomocy.

asp.sztab. Katarzyna Zych/ wykorzystano mat.KPP Ostrów Wlkp.