Podział majątku po rozwodzie - do jakiego specjalisty się udać?

Orzeczenie rozwodu oznacza nie tylko zakończenie małżeństwa. Powoduje także określone skutki w sferze majątku byłych małżonków. Oznacza, że z chwilą rozwodu małżonkowie wychodzą ze wspólności majątkowej. Od tego momentu każdy z nich ma majątek osobisty, a między nimi wprowadzona zostaje rozdzielność majątkowa. Jednak nadal pozostają składniki majątkowe, które małżonkowie nabyli podczas małżeństwa. Aby podzielić się nimi, warto przeprowadzić podział majątku wspólnego. Co prawda przepisy dopuszczają podział podczas sprawy rozwodowej, jednak są to naprawdę rzadkie przypadki. Najczęściej sąd przeprowadza go podczas odrębnego postępowania. Na czym polega i jak przeprowadzić podział majątku po rozwodzie w Warszawie? Oto kilka słów na ten temat.

Podział majątku wspólnego Warszawa — na czym polega

Sprawy o podział majątku w Warszawie, Katowicach czy innym mieście, rozstrzygane są na takich samych zasadach. Zatem nie ma znaczenia, gdzie są przeprowadzane. Celem postępowania jest podzielenie przedmiotów majątkowych nabytych w trakcie trwania wspólności majątkowej. To, co przed wyrokiem rozwodowym wchodziło w skład majątku wspólnego, po podziale majątku ma zostać przypisane jednemu z małżonków lub podzielone według uznania stron. Po prostu to, co było wspólne, zwykle byli małżonkowie, dzielą na pół. Jeśli jednak są składniki, których podzielić się nie da fizycznie, wówczas byli małżonkowie, mogą ustalić, że składnik ten będzie należał do jednego z nich za spłatą lub dopłatą na rzecz drugiej strony. Przykładem takiego trudnego do podziału składnika majątku jest nieruchomość. Najczęściej przypada ona w podziale jednemu z małżonków, a drugi otrzymuje z tego tytułu spłatę lub dopłatę. O tym, jak byli małżonkowie podzielą się majątkiem, zależy tylko od nich samych. Dokonać podziału można zawierając ugodę, podpisując umowę u notariusza lub przeprowadzając postępowanie sądowe. Polubowny podział jednak należy do rzadkości. Najczęściej strony decydują się na przeprowadzenie sprawy sądowej.

Jak przeprowadzić podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Sprawa o podział majątku wspólnego małżonków do łatwych nie należy. Nawet jeśli małżonkowie co do zasady uzgodnili kwestie dotyczące podziału składników nabytych przez nich w czasie trwania wspólności ustawowej. Najważniejszą sprawą tu jest odpowiednie przygotowanie wniosku o podział majątku. Należy w nim wymienić wszystkie składniki majątkowe, które będą podlegać podziałowi. Jeśli wniosek będzie przygotowany poprawnie, a druga strona nie wniesie żadnych zastrzeżeń, sprawa tak może zakończyć się na jednej rozprawie. Jednak zdarza się to niezwykle rzadko, aby obie strony był zgodne w tej kwestii. Najczęściej byli małżonkowie spierają się co do przydziału konkretnych rzeczy. Dlatego, aby uniknąć długich batalii sądowych, warto zaangażować prawnika, który pomoże nam przejść przez sprawę bez zbędnych komplikacji. Dobry radca prawny lub adwokat specjalizujący się w sprawach o rozwód i podział majątku nie tylko przygotuje odpowiedni wniosek, ale także zadba o nasze sprawy podczas postępowania o podział majątku. W tak skomplikowanych sprawach, jak podział majątku nie warto iść na skróty. Przeprowadzanie postępowania na własną rękę może oznaczać długie lata spędzone na sali rozpraw, bez oczekiwanych efektów. Szukając specjalisty od podziału majątku wspólnego po rozwodzie w Warszawie, warto skorzystać z usług doświadczanego radcy prawnego, który czeka pod adresem rozwod-warszawa.pl.