O zagrożeniach m.in. zgłaszanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programie „Dzielnicowy bliżej nas” i związanej z nim aplikacji „Moja Komenda”, a także o stanie bezpieczeństwa i podejmowanych działaniach wczoraj grodziscy policjanci rozmawiali z mieszkańcami Podkowy Leśnej. Uczestnicy debaty społecznej mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Zadawane pytania dotyczyły różnych rodzajów przestępstw, zagrożeń w ruchu drogowym i obaw związanych z kradzieżami.

Wczoraj w Podkowie Leśnej odbyła się debata społeczna pn.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu wziął udział Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz., kierownik i dzielnicowy z miejscowego Posterunku Policji oraz  przedstawiciel samorządu i zainteresowani bezpieczeństwem mieszkańcy.

Podczas debaty Kierownik Posterunku  Policji w Podkowie Leśnej- asp.sztab. Adam Grykałowski przedstawił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w ciągu oststnich dwóch lat. Omówił między innymi strukturę jednostki, liczbę przeprowadzonych interwencji, skalę przestępczości i osiagnięte wyniki. W kolejnej części debaty zostały przedstawione zagrożenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przypomniany sposób jej działania. Ważnym elementem spotkania było też zapoznanie z programem „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacją „Moja Komenda”. Kierownik oraz obecny na debacie dzielnicowy omówili działania dzielnicowych  w ramach tych narzędzi. Uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych materiałów w zakresie oszustw metodami „ na krewnego, policjanta,itp”, a także z informatorów dotyczących naboru i służby w Policji.

W czasie dyskusji  na temat lokalnych zagrożeń uczestnicy byli zainteresowani poszczególnymi rodzajami przestępstw, wskazywali mejsca, gdzie obserwowany jest wzmożony ruch na drogach oraz sygnalizowali swoje obawy o wzrost liczby zdarzeń związanych z kradzieżami mienia i przestępczością internetową.

Wszyscy obecni na debacie policjanci z uwagą przyjmowali  informacje mieszkańców, które będą podstawą do organizowania działań prewencyjnych w omawianych sprawach. Każdy z wniosków będzie uwzględniany w toku codziennych służb, a efekty poddane analizie podczas debaty ewaluacyjnej, na które mieszkańcy zostaną zaproszeni  w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

asp.sztab. Katarzyna Zych