Dzięki porozumieniu Komendy Stołecznej Policji i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do dzieci z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” trafiają pluszowe misie. Na terenie powiatu grodziskiego kilkanaście maskotek zostało przekazanych przez policjantów do Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli. Pracownicy wykorzystają je podczas działań na terenie gminy, które często wykonywane są we współpracy z dzielnicowymi. Mamy nadzieję, że pluszaki przyczynią się do przywrócenia osobom małoletnim poczucia bezpieczeństwa i zachęcą do szukania pomocy w instytucjach do tego powołanych.

W ramach wspólnego programu stołecznej Policji i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej możliwe jest obdarowywanie najmłodszych maskotkami, które mają głównie funkcję terapeutyczną. Pluszowe misie są często przekazywane do instytucji, które mają bezpośredni  kontakt z rodzinami objętymi procedurą „Niebieskiej Karty”. Kilkanaście takich pluszaków w ostatnim czasie trafiło do Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli. Grodziscy policjanci podczas ich przekazywania przeprowadzili rozmowy z pracownikami, którzy realizują te trudne działania na terenie gminy.

Mamy nadzieję, że zabawki, które trafią do dzieci pozwolą przynajmniej na chwilę zniwelować ich stres oraz zachęcić do mówienia o problemie i wspólnego szukania najlepszych rozwiązań. Może dzięki nim również opiekunowie uświadomią sobie, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa dzieci w środowisku rodzinnym.

Przypominamy, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem i jednym z najpoważniejszych zjawisk patologicznych. Ofiarami przemocy są głównie kobiety i dzieci. Osoby krzywdzone bardzo często boją się sprawców lub wstydzą mówić o problemach we własnej rodzinie. Dlatego tak ważne jest, aby znalazły się wokół nich osoby, które w porę zauważą potrzebę udzielenia im wsparcia i przekażą swoje spostrzeżenia do instytucji pomocowych.

Policjanci w ramach swoich czynności zatrzymują sprawców przemocy domowej, a osoby potrzebujące kierują do instytucji, które mogą udzielić im pomocy w różnej formie. W zakresie procedury „Niebieska Karta” współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi.

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie lub wiesz o osobie, która jest jej ofiarą nie zwlekaj z informacją, szukaj pomocy. Możesz przyjść lub zatelefonować do najbliższej jednostki Policji lub dzielnicowego. Gdy widzisz zagrożenie i potrzebna jest natychmiastowa interwencja - kontaktuj się telefonując pod numer alarmowy 112.

asp.sztab. Katarzyna Zych/ea