Stan techniczny pojazdów ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza podczas dłuższych, feryjnych wyjazdów, dlatego też w dniu 4 lutego 2023 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie w trosce o bezpieczeństwo podróżujących, przeprowadzi działania profilaktyczne pn. „Jadę bezpiecznym autem – przegląd pojazdów przed feriami”.

Okres ferii zimowych to zmieniające się warunki atmosferyczne, m.in. szybko zapadający zmierzch oraz częste opady. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, policjanci warszawskiej "drogówki" przeprowadzą działania prewencyjne, pn. "Jadę bezpiecznym autem – przegląd pojazdów przed feriami”

Mają one na celu wyeliminowanie pojazdów niesprawnych technicznie, jak również uświadomienie kierującym konieczności utrzymania właściwego stanu technicznego samochodów. W związku z tym, NA TERENIE STACJI KONTROLI POJAZDÓW znajdującej się przy Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie ul. Szczęśliwicka 56, uprawniony diagnosta oraz policjanci przeprowadzą bezpłatne sprawdzanie stanu technicznego pojazdów.

Kontroli zostaną poddane układy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, takie jak: hamulcowy, kierowniczy, zawieszenia, wydechowy, jezdny w tym ogumienie oraz oświetlenie. W pojazdach, które będą uczestniczyły w działaniach, zostanie również przeprowadzona bezpłatna dezynfekcja układu wentylacyjnego i wnętrza pojazdu – ozonowanie oraz uzupełniony płyn do spryskiwaczy.


SPRAWDZENIA POJAZDU
będzie można dokonać w godz
. 9:00 - 17:00
w dniu 4 lutego 2023 roku 
na stacji kontroli pojazdów WX/195/P
przy Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 56​.