Prędkość to jeden z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadów drogowych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach 14 – 15 lutego 2023 roku, w ramach działań prewencyjno - kontrolnych prowadzą działania pod nazwą „BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ 2023”.

Analiza przyczyn zdarzeń drogowych wskazuje, że jedną z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń w ruchu drogowym jest PRĘDKOŚĆ! Kierujący pojazdem ma obowiązek stosować się do ograniczeń prędkości wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, czy też ze znaków drogowych. Zawsze należy dostosować prędkość do aktualnie panujących warunków na drodze. Szczególnie niebezpieczne jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych, dlatego zbliżając się do tak ważnego miejsca na drodze, należy zachować szczególną ostrożność!

Policjanci warszawskiej „drogówki” w dniach 14 - 15 lutego 2023 roku, mając na uwadze powyższe, będą egzekwować od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości, przy użyciu wszystkich możliwych przyrządów kontrolno- pomiarowych oraz radiowozów z wideo rejestratorami.

Pamiętajmy! Zawsze poruszajmy się z dopuszczalną prędkością,

z uwzględnieniem warunków panujących na drodze!

 

mł.asp. Kamil Sobótka/na podst. mat. KSP