Zachowania agresywne wobec innych, zagrożenia podczas niewłaściwego korzystania z sieci i odpowiedzialność prawna młodzieży - to tematy ostatnich zajęć przeprowadzonych przez policjanta z grodziskiej komendy z uczniami miejscowej szkoły średniej. Profilaktyk podczas spotkania wskazywał również na potrzebę prawidłowego reagowania na sytuacje, które prowadzą do przemocy oraz zachęcał uczestników do bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Głównym celem policyjnych spotkań z młodzieżą przeprowadzanych w placówkach oświatowych jest kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa oraz przygotowanie ich do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach.Takie zadanie  realizował ostatnio profilaktyk z grodziskiej komendy podczas zajęć z uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2.

Podczas rozmowy z uczniami i omawiania przygotowanej prezentacji policjant wskazywał na różne sytuacje, które mogą być niewłaściwe w kontaktach rówieśniczych. Dużo czasu poświęcił na prawidłowe korzystanie z internetowych form komunikowania się młodzieży.  Wyjaśniał także, jakie zachowania są niezgodne z prawem i mogą narazić młodego człowieka na odpowiedzialność karną. Zachęcał również do spędzania wolnego czasu na sportowo i  bez używek.

Pamiętaj, że nie wszystko, co Ty uważasz za żart, jest nim dla innej osoby.

Przemyśl każdy komentarz pod zdjęciem lub tekstem- nie wiesz jak odbierze go ktoś inny i czy nie przyczynisz się do hejtu. Słowa mogą bardzo ranić.

Nigdy nie wiesz, co w danej chwili przeżywa ktoś inny i swoim brakiem rozwagi możesz pogłębić jego problemy.

Na odpowiedzialność karną narażasz się nie tylko wtedy, gdy Twoje czyny spowodowały widoczne obrażenia ciała - np. popychanie, czy szarpanie to przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej.

Gdy na Twoich oczach ktoś jest krzywdzony, a Ty nie reagujesz - pomagasz krzywdzącemu. Wystarczy anonimowa informacja pod numer 112, żeby przerwać przemoc.

Większą satysfakcję będziesz miał z cichego pomagania innym, niż z głośnego  „działania” w agresywnej grupie.

asp.sztab.Katarzyna Zych