• Prowadzenie śledztw i dochodzeń w coraz większym stopniu wymaga sięgnięcia po informacje zawarte na rozmaitych nośnikach danych cyfrowych. Smartfony, laptopy, tablety, karty pamięci oraz wiele innych urządzeń - przechowują dane, których zabezpieczenie i analiza niejednokrotnie ma fundamentalne znaczenie dla rezultatów dalszych czynności dochodzeniowo-śledczych. Dotyczy to w szczególności zapisów wizualnych, danych z komu