Policyjny profilaktyk z grodziskiej komendy przeprowadził spotkania z dziećmi z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Książenicach. Podczas zajęć funkcjonariusz przypominał uczestnikom zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci miały również możliwość praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy w czasie wyjścia na najbliższe przejście dla pieszych. Wyrabianie nawyków ostrożnego zachowania na drogach u najmłodszych może mobilizować dorosłych do częstszego zastanawiania się nad tym aspektem życia.

Podczas rozmów z dziećmi policjant wyjaśniał na czym polega ostrożne zachowanie na drodze. Dzieci, jak zawsze chętnie, odpowiadały na pytania i dzieliły się swoimi doświadczeniami z różnych życiowych sytuacji. Funkcjonariusz uczył i przypominał jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz jak zachowywać się jako pasażer samochodu. Funkcjonariusz przypominał o obowiązku używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym i zachęcał do korzystania z  nich podczas każdej pieszej podróży.

Jednym z elementów zajęć były też praktyczne ćwiczenia na najbliższym przejściu dla pieszych. Dzieci w kamizelkach odblaskowych pod opieką policjanta i szkolnych wychowawców pokonywały ulicę z zachowaniem wszystkich zasad, jakie obowiązują w takich sytuacjach. Policjant wskazywał im zagrożenia w ruchu drogowym w okolicy szkoły i wyjaśniał jak ich unikać. W czasie spotkania dzieci miały również okazję zapoznać się ze specjalnym wyposażeniem policyjnego radiowozu, który jest używany podczas obsługi zdarzeń drogowych.

Mamy nadzieję, że w pamięci wszystkich uczestników pozostanie wiedza na temat bezpiecznych zachowań i będą się nią chętnie dzielili z innymi osobami.

asp.sztab. Katarzyna Zych

  • Policjant prezentuje pojazd służbowy dzieciom w kamizelkach odblaskowych
    Policjant podczas zajęć profilaktycznych w przedszkolu
  • Policjant rozmawia z grupa dzieci w sali
    Policjant podczas zajęć profilaktycznych w przedszkolu
  • Policjant przeprowadza dzieci przez przejście dla pieszych
    Policjant podczas zajęć profilaktycznych w przedszkolu