• Funkcjonowanie specjalistycznych laboratoriów kryminalistycznych, których celem jest badanie śladów oraz przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzeń, a także prowadzenie oględzin mających wspomniane ślady i przedmioty ujawniać, było do tej pory najbardziej widoczne w strukturach Policji.