Pierwsze dni roku szkolnego to okres szczególny dla uczniów i rodziców. W natłoku codziennych obowiązków łatwo zapomnieć o przygotowaniu najmłodszych do ostrożnego zachowania w każdej sytuacji. Grodziscy policjanci przypominają najważniejsze zasady bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców.

Bezpieczeństwo na drodze

Wzmożony ruch, zwłaszcza poranny, może prowadzić do zaistnienia różnych zdarzeń drogowych.

Aby ich uniknąć:

 1. Opracujmy najbezpieczniejszą trasę dojścia do szkoły oraz przejdźmy nią z dzieckiem i pokażmy wszystkie zagrożenia, uwzględniając newralgiczne miejsca,
 2. Przypomnijmy dzieciom zasady przechodzenia na drugą stronę jezdni (także przez przejście dla pieszych),
 3. Przypomnijmy zasady poruszania się rowerem,
 4. Wyposażmy dzieci w elementy odblaskowe,
 5. Prawidłowo przewoźmy swoje dzieci w samochodzie (w fotelikach, zapięte pasami),
 6. Nigdy nie pozwalajmy wysiadać z samochodu od strony jezdni.

Bezpieczne telefony i inne wartościowe przedmioty

Często dzieci zabierają do szkoły telefony lub inny sprzęt do utrzymywania kontaktu z rodzicami. Czasem są to bardzo drogie przedmioty. Niestety, pozostawione bez opieki są często łupem złodziei.

Aby nie doszło do kradzieży:

 1.  Rozważmy, czy telefon jest niezbędny naszemu dziecku w szkole,
 2. Nie wyposażajmy, zwłaszcza młodszych dzieci, w bardzo drogi sprzęt,
 3. Nauczmy dziecko jak ma pilnować swoich rzeczy w szkole (gdzie przechowywać, co zrobić podczas zajęć w-fu, na basenie, itp),
 4. Przypominajmy, aby nie chwaliło się telefonem na ulicy, nie przekazywało go nigdy obcym osobom,
 5. Nie pozwalajmy dzieciom zabierać do szkoły dużych sum pieniędzy, większych opłat dokonujmy sami,
 6. Przypomnijmy dzieciom, aby znalezione w szkole rzeczy przekazywały pracownikom w celu oddania właścicielowi.

Zasady zachowania wobec osób obcych

W drodze do i ze szkoły dzieci mogą spotkać się z obcymi im osobami, które nie zawsze mają wobec nich uczciwe zamiary.

Aby nie narażać dziecka na niebezpieczne kontakty:

 1. Nauczmy dzieci krótko i stanowczo odmawiać przyjmowania czegokolwiek od obcych, wsiadania z nimi do samochodu, wpuszczania do mieszkania,
 2. Ustalmy zasady bezpiecznej rozmowy z obcą osobą, również przez telefon (bez informacji o majątku, zwyczajach rodzinnych, itp.),
 3. Nie pozwalajmy dzieciom nosić kluczy do mieszkania na wierzchu (jest to sygnał, że dziecko będzie samo w domu),
 4. Zostawmy dzieciom w widocznym i ustalonym miejscu  numery telefonów do rodziców, telefonów alarmowych, a także do innych osób, które mogą mu szybko pomóc (np. zaufany sąsiad),
 5. Przypomnijmy dzieciom, aby o każdym niepokojącym je spotkaniu z osobą obcą natychmiast informowały rodziców i inne zaufane dorosłe osoby w okolicy (nauczyciel, pracownik szkoły, sąsiad itp.).

Zasady zachowania w grupie

Często zachowanie dziecka zmienia się pod wpływem grupy rówieśniczej. Dzieci w obawie przed odrzuceniem dają się namówić do udziału w niebezpiecznych sytuacjach, czasem też do krzywdzenia innych.

Aby temu przeciwdziałać:

 1. Przekażmy dzieciom jasne zasady zachowania w szkole i poza nią,
 2. Nauczmy asertywnych zachowań w przypadku nieodpowiednich propozycji od innych,
 3. Wyjaśnijmy różne konsekwencje udziału w niebezpiecznych zabawach, stosowania agresji wobec innych, łamania prawa,
 4. Poznajmy kolegów dziecka i rozmawiajmy o ich sposobach wspólnego spędzania czasu.

asp.sztab. Katarzyna Zych