Profilaktyk i policjantka z zespołu zajmującego się przestępczością gospodarczą grodziskiej komendy przeprowadzili wczoraj zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1. Tematem spotkań z młodzieżą były zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. Funkcjonariusze wskazali nieostrożne zachowania, przez które można stać się ofiarą cyberprzemocy lub narazić się na odpowiedzialność karną. Omówili także sposoby zapobiegania wybranym problemom w sieci, a także zachęcali do korzystania z pomocy osób i instytucji, które dbają o bezpieczeństwo w tym zakresie.

Wczoraj w grodziskiej Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się trzy spotkania z policjantami na temat zagrożeń podczas korzystania z internetu. Wzięli w nich udział uczniowie klas IV-VIII tej placówki.

Funkcjonariusz zajmujący się profilaktyką i policjantka mająca w swojej pracy do czynienia z przestępstwami w sieci, przedstawili uczniom zachowania, które mogą spowodować poważne problemy prawne i społeczne. Uczestnicy  zapoznali się z najczęstszymi formami, jakie może przybierać cyberprzemoc. Poznali również zasady bezpiecznego korzystania z internetu tak, aby nie stać się ofiarą takiej przemocy.

Policjanci przypominali uczestnikom, że w sieci nikt nie jest anonimowy, a informacje tam zamieszczane mogą być wykorzystane przez innych w różnych celach. Prosili o rozwagę i ostrożność podczas  kontaktu z osobami poznanymi przez internet, wysyłania im zdjęć czy danych o sobie. Wskazywali również na koniecznośc reagowania na sytuacje krzywdzenia kogoś w sieci, a także przekazywali informacje o osobach i instytucjach, które udzielają pomocy w tym zakresie. Na podstawie filmu profilaktycznego i poprzez przykłady zaistniałych w kraju sytuacji funkcjonariusze wskazywali błędy, których popełnienie może doprowadzić do poważnych i nieprzewidzianych konsekwencji. Uczniowie dowiedzieli się m.in. tego, że nękanie, zastraszanie czy szantażowanie innej osoby za pośrednictwem sieci, rozpowszechnianie w internecie materiałów bez zgody autora, umieszczanie obraźliwych i wulgarnych informacji, zdjęć czy filmów lub podszywanie się pod inną osobę jest złamaniem prawa.

Policjanci zachęcają uczniów do pozytywnych aktywności w swoim otoczeniu, które mogą łatwiej i lepiej poznać poprzez działanie w realnym, a nie wirtualnym świecie.

asp.sztab. Katarzyna Zych/ea