Urząd Miejski informuje: Budżet Obywatelski w Grodzisku startuje 2 kwietnia
Nowa inicjatywa w naszym mieście otwiera drzwi do bezpośredniego wpływu mieszkańców na lokalne inwestycje i projekty. Z początkiem kwietnia startuje Budżet Obywatelski, dając społeczności wyjątkową możliwość kształtowania przestrzeni wokół nas. To szansa na realną zmianę, którą razem możemy wprowadzić.
  1. Zgłaszanie projektów startuje 2 kwietnia.
  2. 500 000 zł przeznaczono na realizację pomysłów mieszkańców.
  3. Zgłoszenia można przesyłać online lub osobiście w Urzędzie Miejskim.
  4. Budżet Obywatelski to aktywizacja społeczności i wpływ na inwestycje lokalne.

Budżet Obywatelski to nie tylko sposób na finansowanie nowych ławek w parku, ale przede wszystkim platforma do dialogu między mieszkańcami a władzami. Każdy z nas ma teraz realny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza najbliższa przestrzeń. To, co kiedyś było domeną urzędniczych decyzji, teraz może być inicjatywą wychodzącą prosto od serc i umysłów mieszkańców.

W tegorocznym budżecie na realizację projektów wyznaczono kwotę 500 000 zł. Każdy zgłoszony projekt może otrzymać maksymalnie do 100 000 zł finansowania, co oznacza, że możemy zrealizować wiele mniejszych inicjatyw lub postawić na kilka większych, które zmienią oblicze naszej społeczności.

Proces zgłaszania projektów jest prosty i dostępny dla każdego. Mieszkańcy mogą przesyłać swoje pomysły za pomocą dedykowanej platformy internetowej lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. To nie tylko szansa na realizację własnych pomysłów, ale również na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i decyzjach dotyczących wspólnego dobra.

Choć Budżet Obywatelski jest inicjatywą stosunkowo nową w naszym mieście, to już wiele innych miejscowości w Polsce pokazało, jak wielkie korzyści może przynieść zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny. Od Sopotu, przez Bydgoszcz, aż po Elbląg - miasta te udowodniły, że współpraca na linii mieszkańcy - samorząd może przynieść namacalne i pozytywne zmiany.

Niech ten kwiecień stanie się początkiem nowej, bardziej zaangażowanej ery w naszej wspólnocie. Przyłączmy się do Budżetu Obywatelskiego, zgłaszając projekty, które według nas mają szansę zmienić nasze miasto na lepsze. Razem możemy więcej, a nasze pomysły i energia mogą realnie wpłynąć na przyszłość naszego miasta.


Źródło: Urząd Miejski w Grodzisku