Ruszyło zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego – 500 tys. zł czeka na pomysły mieszkańców
Wiosenna fala inicjatyw lokalnych nabiera rozpędu. Obywatele naszego miasta mają teraz wyjątkową okazję, by wpłynąć na jego przyszłość. Uruchomiony został bowiem Budżet Obywatelski, który umożliwia mieszkańcom zgłaszanie i realizację projektów mających na celu poprawę jakości życia w naszej społeczności. Przed nami okres pełen kreatywnych pomysłów i wspólnych działań na rzecz lepszego jutra.
  1. Możliwość zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego trwa od 2 kwietnia do 15 maja.
  2. Łączny budżet przeznaczony na realizację pomysłów obywatelskich wynosi 500 000 zł.
  3. Zgłoszenia można dokonywać zarówno online, jak i osobiście w urzędzie miasta.
  4. Maksymalna kwota przeznaczona na jeden projekt to 100 000 zł.

Budżet Obywatelski to nie tylko szansa na finansowanie projektów inwestycyjnych i kulturalno-sportowo-oświatowych, ale przede wszystkim okazja do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności. Inicjatywa ta, wpisująca się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego, pozwala mieszkańcom decydować o wydatkach gminy, co stanowi przejaw bezpośredniej demokracji.

Warto podkreślić, że pomysł budżetu obywatelskiego nie jest nowością na polskiej scenie samorządowej. Od 2011 roku coraz więcej miast i gmin w Polsce decyduje się na wprowadzenie tego rozwiązania, co świadczy o jego skuteczności i popularności wśród obywateli. Przykładami miast, które już wcześniej doświadczyły pozytywnego wpływu budżetu obywatelskiego, są Sopot, Bydgoszcz czy Elbląg.

Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą spełniać kryteria określone w odpowiednich uchwałach Rady Miejskiej. To właśnie mieszkańcy mają kluczową rolę w kształtowaniu przestrzeni i usług w naszym mieście, co stanowi istotny element budowania wspólnoty i poczucia współodpowiedzialności za lokalny rozwój.

Dla tych, którzy mają pomysły, ale zastanawiają się, jak je zrealizować, urząd miasta oferuje możliwość konsultacji i wsparcia. Pamiętajmy, że każdy z nas może przyczynić się do rozwoju naszej wspólnoty, zgłaszając projekty, które ulepszą nasze otoczenie i jakość życia w mieście. Nie przegapmy tej okazji.


Opierając się na: Urząd Miejski w Grodzisku