Mapowanie kleszczy Hyalomma w powiecie grodziskim
W ramach narodowego projektu badawczego, mieszkańcy mają okazję przyczynić się do zgromadzenia kluczowych informacji o obecności niebezpiecznych kleszczy Hyalomma w Polsce. Współpraca społeczeństwa z naukowcami może pomóc w mapowaniu zagrożeń i prewencji chorób przenoszonych przez te kleszcze.
  1. Projekt bada obecność kleszczy Hyalomma w Polsce.
  2. Kleszcze te przenoszą wirusa gorączki krwotocznej.
  3. Współpraca mieszkańców z naukowcami jest kluczowa.
  4. Informacje o projekcie dostępne są na stronie narodowekleszczobranie.pl.

W Polsce rusza projekt mający na celu zbadanie i zmapowanie występowania kleszczy Hyalomma, znanych również jako „Monster ticks”. Te egzotyczne kleszcze mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ przenoszą wirusa groźnej gorączki krwotocznej (Crimean-Congo hemorrhagic fever, CCHFV). Inicjatywa „Narodowe kleszczobranie” ma na celu zebranie danych na temat ich obecności i rozprzestrzenienia.

Wirus przenoszony przez kleszcze Hyalomma charakteryzuje się wysoką śmiertelnością (10-60%) i brakiem dostępnych metod leczenia. Dlatego tak ważne jest, aby społeczeństwo zaangażowało się w projekt, przesyłając swoje obserwacje dotyczące tych nietypowych kleszczy. Dzięki temu naukowcy będą mogli przeprowadzić badania w ośrodku Uniwersytetu Warszawskiego, co przyczyni się do lepszego zrozumienia zagrożeń i opracowania strategii prewencyjnych.

Zaangażowanie mieszkańców w „Narodowe kleszczobranie” może okazać się nieocenione. Zebrane informacje pomogą w sporządzeniu mapy zagrożeń i mogą przyczynić się do zapobiegania chorobom odkleszczowym. Szczegółowe informacje o projekcie, w tym procedura zgłaszania podejrzanych kleszczy, są dostępne na stronie internetowej projektu.

Inicjatywa ta jest doskonałą okazją dla mieszkańców do aktywnego udziału w ochronie zdrowia publicznego. Współpraca z naukowcami może nie tylko pomóc w zidentyfikowaniu nowych zagrożeń, ale także wspierać rozwój nauki w dziedzinie epidemiologii i zdrowia publicznego.


Źródło: Powiat Grodziski