Szkoła w Szczęsnem udostępni sale dla Zespołu Szkół nr 1
W związku z rosnącymi potrzebami edukacyjnymi, Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim będzie korzystał z dodatkowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Szczęsnem. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków do nauki w roku szkolnym 2024/2025.
  1. Udostępnienie sal w Szkole Podstawowej w Szczęsnem.
  2. Wsparcie Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
  3. Realizacja zajęć dydaktycznych w nowych pomieszczeniach.
  4. Obowiązywanie w roku szkolnym 2024/2025.

Z uwagi na dynamiczny rozwój i zwiększające się potrzeby edukacyjne, Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim podjął decyzję o korzystaniu z dodatkowych pomieszczeń. W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025, uczniowie będą mieli zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Szczęsnem.

Pomieszczenia te zostały udostępnione przez lokalne władze, co pozwoli na lepsze rozlokowanie klas i przeprowadzenie zajęć w bardziej komfortowych warunkach. Dzięki temu uczniowie będą mieli dostęp do nowoczesnych i przestronnych sal, co jest niezwykle istotne dla ich efektywnej nauki.

Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby edukacyjne w regionie i ma na celu poprawę jakości kształcenia. Władze lokalne i dyrekcja szkoły są przekonane, że to rozwiązanie przyczyni się do lepszego funkcjonowania placówki i zadowolenia zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Udostępnienie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Szczęsnem ma również na celu odciążenie Zespołu Szkół nr 1, który boryka się z problemem ograniczonej przestrzeni. Dzięki temu uczniowie będą mogli uczyć się w bardziej komfortowych warunkach, co z pewnością wpłynie na ich wyniki w nauce.

Władze lokalne podkreślają, że jest to tymczasowe rozwiązanie, które ma na celu zapewnienie jak najlepszych warunków edukacyjnych w nadchodzącym roku szkolnym. Wszystkie strony zaangażowane w ten proces są zgodne, że jest to krok w dobrym kierunku, który przyniesie korzyści całej społeczności szkolnej.


Na podst. UM Grodzisk Mazowiecki