Dzień Dziecka w Świetlicy Miejskiej w Łąkach: konkursy, zabawy i warsztaty ekologiczne
W Świetlicy Miejskiej w Łąkach odbył się wyjątkowy Dzień Dziecka, który był pełen atrakcji oraz edukacyjnych zajęć związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatu. Młodzi uczestnicy mieli okazję wziąć udział w licznych konkursach i warsztatach, które nie tylko dostarczyły im radości, ale również wzbogaciły ich wiedzę na temat ekologii.
  1. Konkurs wiedzy o ochronie środowiska i zmianach klimatu.
  2. Zabawy animacyjne i konkurs plastyczny.
  3. Warsztaty edukacyjne dotyczące adaptacji do zmian klimatu.
  4. Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Podczas Dnia Dziecka w Świetlicy Miejskiej w Łąkach, dzieci mogły uczestniczyć w ciekawych konkursach, które miały na celu poszerzenie ich wiedzy na temat ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. Jednym z głównych punktów programu był konkurs wiedzy, w którym młodzi uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności i dowiedzieć się więcej o ekologicznych zachowaniach.

Nie zabrakło również licznych zabaw animacyjnych, które dostarczyły dzieciom mnóstwo radości i śmiechu. Dodatkowo, zorganizowany został konkurs plastyczny, w którym dzieci miały za zadanie przedstawić swoją wizję miasta w przyszłości w kontekście zmian klimatycznych. Najlepsze prace zostały nagrodzone, co dodatkowo zmotywowało młodych artystów do twórczej pracy.

Kluczowym elementem wydarzenia były także warsztaty edukacyjne, które poświęcone były adaptacji do zmian klimatu. Dzięki nim dzieci mogły zrozumieć, jakie działania można podjąć, aby lepiej przystosować się do nowych warunków klimatycznych i jak takie zmiany mogą wpłynąć na nasze codzienne życie.

Wszystkie te działania były częścią większego projektu pod nazwą „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gminy Grodzisk Mazowiecki”. Projekt ten jest współfinansowany z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, co podkreśla jego znaczenie i szeroki zasięg.

To wyjątkowe wydarzenie pokazało, jak ważne jest angażowanie najmłodszych mieszkańców naszej gminy w działania proekologiczne i edukowanie ich na temat ochrony środowiska. Dzięki takim inicjatywom możemy mieć nadzieję, że przyszłe pokolenia będą bardziej świadome ekologicznie i lepiej przygotowane do stawiania czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.


Urząd Miejski Grodzisk